Ако още не разбирате английските глаголни времена, ето Ви схемата...

Какво Ви дава тази публикация за английските глаголни времена?

Концепцията за английските времена е различна от концепцията за българските времена, което доста тежко затруднява тяхното разбиране и заучаване. Ако въпреки табличното представяне в предишни публикации, по някаква причина все още не разбирате английските глаголни времена, ето Ви и схемата на тяхното разположение по "Линията на времето", която ще Ви обясни всичко в нагледен вид. Посочени са и конкретни примери за всяко от времената, но превода им на български език е труден, поради непълното съответствие между английските и българските времена.

Какво е "Линия на времето"?

Това е скица, рисунка или схема, която съдържа трите основни времеви периода - минало, настояще, бъдеще, разположени в този ред, както са изброени. През средата на тази схема се прокарва една дълга стрела от миналото към бъдещето и върху нея се обозначават по различни начини английските глаголни времена. Ето един пример за Линия на времето (щракнете върху картинката, за да си я уголемите):

Линия на времето за английските глаголни времена.

Линия на времето от първата рисунка, по-горе, е представена съвсем опростено и схематично, за да разберете същността й. В действителност, тя е доста по сложна и често я рисуват доста претрупано и объркано, което затруднява ползването й. Затова тук ще я представим максимално нагледно, с цветове, стрелки и наименования, заедно подходящи примери, преведени на български език (щракнете върху картинката, за да си я уголемите). 

Таблица на 16-те английски времена.

А сега, за да облекчим в максимална степен боравенето с Линията на времето, ще дадем 16-те английски глаголни времена в подреден табличен вид, за да може да ги сравнявате и да виждате мястото им и на двете места. Това предполага най-добре да запомните и разберете английската система от глаголни времена (щракнете върху картинката, за да си я уголемите). 

Наименования на английските глаголни времена.

Различните наименования на едни и същи английски глаголни времена внася огромен допълнителен хаос в тяхното изучаване, до степен на пълно объркване и неразбиране. Това се дължи на различията граматичната терминология в британския английски и американския английски език. Например, Simple Present или Present Indefinite обозначават едно и също време - Просто сегашно (неопределено) време. Но който не е наясно с този проблем, ги учи като две отделни времена и даже се чуди защо са толкова сходни и по какво се различават.

Просто сегашно време

 • Simple Present или Present Indefinite

Сегашно продължително време

 • Present Progressive или Present Continuous

Минало продължително време

 • Past Progressive или Past Continuous

Сегашно перфектно (завършено) продължително време

 • Present Perfect Progressive или Present Perfect Continuous

Просто минало перфектно (завършено) продължително време

 • Past Perfect Progressive или Past Perfect Continuous

Бъдещо продължително време

 • Future Progressive или Future Continuous

Просто условно време

 • Conditional Simple

Условно перфектно продължително време

 • Conditional Perfect Progressive или Conditional Perfect Continuous 

Значение на наименованията на различните английски времена.

И накрая, остана да изясним самото значение на наименования на английските граматични времена, за още по-добро разбиране. Често, когато учим дадено английско време, ние го заучаваме, примерно, като "Сегашно перфектно време". Казано по този начин, на нас българите, това не ни звучи разбираемо. Ние съвсем друго разбираме под "перфектен", а именно като "безупречен", "идеален" и т.н. А всъщност, приложено към английските времена, понятието "Perfect" означава "завършено, приключено". Англичаните разделят времената си на
 • прости (повтарящи се), 
 • продължаващи (в процес на осъществяване) и 
 • завършени (приключили към определен момент). 
И сега, ето значението на различните термини (наименования):
 • Simple - Просто време
 • Indefinite - Неопределено време
 • Progressive - Развиващо се (в развитие в даден период) време
 • Continuous - Продължаващо (в даден период) време
 • Perfect - Завършено (към даден момент) време
  Conditional - Условно време

Сега вече имате в максимално ясен и онагледен вид най-трудния момент в цялата английска граматика - английските глаголни времена. Труден е, защото те не съвпадат с българската концепция за времена. Ако искате да говорите правилен английски език, трябва да разберете английската концепция за времена и след това устойчиво да я затвърдите в съзнанието си с множество подходящи примери и ежедневна практика.

А сега, дайте и своя принос, като споделяте тази тема в социалните мрежи, за да помогнете на повече българи да въведат ред в разбирането си за английските глаголни времена и да говорят правилен английски език.
Налични издания по английски език - за българи: