29.08.2014 г.

Начални (встъпителни) фонетични упражнения по английски език - 3.

Фонетично упражнение 3.


Букви

Гласни: Oo, Uu
Съгласни: Qq, Xx

Звуци

Гласни: [ʌ], [ɔ], [ɔ:], [u], [u:], [ə:]
Двугласни (дифтонги): [ɔi], [ou], [au]
Съгласни: [j], [η]

Упражнения по звуци.

Упражнения за звука [ʌ]

[ʌp], [ʌs], [bʌt], [kʌm], [dʌk], [mʌt∫], [sʌm], [kʌt]

Упражнения за звука [ɔ]

[ɔn], [ɔd], [ɔks], [pɔt], [dɔg], [nɔt], [lɔt], [wɔt], [jɔt], [bɔks], [dʒɔn]


Вижте и това: Модни ли са дантелени дрехи?
http://moda39.blogspot.bg/2014/09/modni-li-sa-danteleni-drehi.html Дантелата (от френски Dentelle) е красив и ефектен плат, в следствие от преплитане на конци по специален начин. Произвежда се ръчно и машинно. С дантелата се украсяват дрехи и допълнения. Широко приложение намира - вижте тук ...

Упражнения за звука [ɔ:]

[ɔ:], [ɔ:l], [dɔ:], [flɔ:], [spɔ:t], [fɔ:k], [kɔ:n], [jɔ:n], [nɔ:θ]

Упражнения за звука [ɔi]

[bɔi], [tɔi], [vɔis], [kɔin], [pɔint]

Упражнения за звука [u]

[buk], [luk], [tuk], [huk], [kuk], [gud]

Упражнения за звука [u:]

[tu:], [∫u:], [ku:], [fu:d], [mu:n], [nu:n], [pu:l], [tu:l], [ku:l], [spu:n], [blu:]

Упражнения за звука [ou]

[oun], [ouk], [gou], [ðou], [nouz], [roul], [kout], [ould], [‘ounli], [ə‘loun]

Упражнения за звука [au]

[aut], [nau], [hau], [kau], [daun], [haus]

Упражнения за звука [ə:]

[fə:], [bə:d], [tə:n], [bə:n], [gə:l], [wə:k]

Упражнения за звука [j]

[[ja:], [jɔ:], [ji:], [jə:], [ju:], [nju:], [fju:], [kju:], [ja:d], [jɔ:n], [ju:θ], [ji:ld], [jouk], [jeil], [jes], [jɔt]

Упражнения за звука [η]

[kiη], [θiη], [bæη], [fæη], [soη], [loη], [tʌη], [hʌη]

Упражнения за звука [ʌ]

[ʌp] up — [ʌs] us
[bʌt] but — [bʌs] bus
[kʌt] cut — [kʌp] cup
[sʌm] some — [kʌm] come

Упражнения за звука [ɔ: — ɔ — ou]

[spɔ:t] sport — [tɔp] top — [youn] tone
[kɔ:d] cord — [uɔt] cot — [koup] cope
[lɔ:d] lord — [lɔt] lot — [loun] lone
[nɔ:θ] North — [nɔt] not — [nout] note

Упражнения за звука [ɔ: — ɔ]

[fɔ:t] fought — [fɔks] fox
[bɔ:t] bought — [bɔks] box
[kɔ:t] caught — [kɔks] cox
[ɔ:t] ought — [ɔks] ox

Упражнения за звука [ɔ: — oi]

[tɔ:t] taught — [tɔi] toy
[bɔ:t] bought — [bɔi] boy
[fɔ:t] fought — [foil] foil
[kɔ:t] caught — [koin] coin

Упражнения за звука [u: — u]

[tu:l] tool — [tuk] took
[pu:l] pool — [luk] look
[ku:l] cool — [kuk] cook
[fu:d] food — [gud] good
[hu:] who — [huk] hook

Упражнения за звука [au]

[nau] now — [hau] how
[laud] loud — [kraud] crowd
[∫aut] shout — [daut] doubt
[ə'lau] allow — [ə'baut] about

Упражнения за звука [ə:]

[hə:] her — [fə:] fir
[gə:l] girl — [lə:n] learn
[bə:d] bird — [θə:d] third
[fə:st] first — [θə:st] thirst

Упражнения за звука [ə: - ou]

[bə:n] burn — [boun] bone
[tə:n] turn — [toun] tone
[fə:] fur — [fou] foe

Упражнения за звука [ə: - ɔ:]

[bə:n] burn — [bɔ:n] born
[tə:n] turn — [tɔ:n] torn
[fə:] fur — [fɔ:] four

Упражнения за звука [j]

[ju:] you — [jes] yes — [ja:d] yard
[fju:] few — [kju:] queue — [vju:] view
[sju:] sue — [nju:] new — [‘a:gju:] argue

Упражнения за звука [η — ηk]

[iη] thing — [ink] think
[sæη] sang — [sæηk] sank
[siη] sing — [siηk] sink
[bæη] bang — [bæηk] bank

Прочетете на глас и напишете в транскрипция:

bus, up, cup, some, us,
or, North, caught, bought, short,
not, box, want, on, dog,
toy, boy, coin, voice, point,
book, look, good, took
too, food, who, spoon, blue
do, coat, only, slow, open, no,
now, house, town, out,
her, fir, fur, girl, third, Byrd
yes, you, new, student, sue,
thing, think, song, long. Bank

Напишете в правопис:

[ɔ:], [gud], [gə:l], [lɔη], [taun], [spu:n], [kout], [nau], [nju:], [θiη], [luk], [θə:d], [ju:], [bi], [nɔ:θ], [hu:], [kɔin], [kʌm], [bʌs]

Изговорете подред всички букви в следните думи и напишете в транскрибция:

fir, yes, caught, short, box, you, first, queue, slow, fox, voice, some, cup

Изговорете подред всички звуци в следните думи и напишете в транскрибция:

book, food, few, yes, or, point, good, North, fur, who, blue, you, thong, bank, out, only, spoon, girl, up, come

Научете правописа, изговарянето и значението на следните думи:

you - ти, Вие
her - неин
all - всички
who - кой?
boy - момче
girl - момиче
student - студент
book - книга
house - къща
want - искам
go - отивам
come - идвам
think - мисля
look - гледам
work - работа, работя
good - добър
old - стар
short - къс
long - дълъг
new - нов
now - сега
first - първи
yes - да
no - не
or - или

10 коментара:

 1. Доста често хората, които започват да изучават английски език, се сблъскват с особеностите на четене и произнасяне до степен, че в началото не могат да разберат за какво става дума. А истината е, че се чете едно, а се произнася друго. За да се преодолее този проблем съществуват цяла поредица от фонетични упражнения по английски език именно за начинаещи. Това е решението и за по-нататъшна самостоятелна работа - без учител. Да усвоите английската фонетика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да може да правите самостоятелно каквито и да са фонетични упражнения, за начало ще Ви е необходимо да се запознаете с английската транскрипция - системата от специални графични символи, всеки от които отговоря точно на определен английски звук. Знаейки тези символи, ще можете самостоятелно да заучавате произнасянето на непозната английска дума от нейната транскрипция в речника.

   Изтриване
  2. Канди сигурно си прав,но аз себчуствам ужасно и не съм сигурен това което правя самостоятелно,дали е правилно! ! !

   Изтриване
 2. Веска Станева10 септември 2015 г., 1:49

  Английските фонетични упражнения представляват основна трудност за начинаещите, тъй като това е много важна особеност - наличието на 46 звука и само 26 букви, с които да бъдат те записани. Това води до ситуацията, че една и съща буква, при различни обстоятелства и съседства, може да се чете по различни начини - според положението на буквата н думата, съседните букви, вида на сричките (отворени, затворени), дали е под ударение или не. Така буквата "a" се чете по един начин в думата "map", съставена от една затворена сричка, и в думата "day" - в отворена сричка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи да разбирам,че в затворена сричка а си е А, а в отворена е Е? Така ли?

   Изтриване
  2. Деница Тенева18 март 2016 г., 10:30

   Да се научат знаците за транскрипция не е трудно, защото за целта има доста фонетични упражнения. Английскиш зеик постоянно се обновява с нови думи, поради което знанието на транскрипцията е още по наложително.

   Изтриване
 3. По общоприети правила, много съгласни и гласни звуци в транскрипцията изглеждат така, както изглеждат и буквите от азбуката, обозначаване с тях. Също има и такива, които се четат приблизително по същия начин и доста приличат на някои български букви и звуци (макар, че не са точно същите). Например:
  a — а,
  k — к,
  d — д,
  l – л и т.н.

  ОтговорИзтриване
 4. Трябва да се помни, че съчетанията от съгласни букви
  ck,
  sh,
  ch,
  tch,
  ph
  се четат като к, ш, ч, тч и ф. В съчетанието от буквите kn буквата k не се чете (know), а буквосъчетанието ng като носов звук.

  ОтговорИзтриване
 5. Има два съгласни английски звука, които често предизвикват затруднения при заучаването им. Това са [θ] и [ð], които иначе се изписват с букви по един и същ начин - "th". Първият звук прилича донякъде на българско тс, но произнесен глухо, а втория на дз, но по звучно. Наричат ги още между зъбни звуци. Заслужава си да отделите време за тяхното перфектно фонетично усвояване, защото така ще избегнете свързания с произнасянето им акцент.

  ОтговорИзтриване
 6. Възможно е да се случи така, че броя на буквите и на звуците в една дума да не съвпада. Това са обяснява с това, че в английски език две букви могат да дават един звук - th дава [ð], като в думата "they" или в думата "throw". Освен това, има букви които изобщо не са произнасят (неми букви), като в думите "know", "table".

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: