Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Съобщение: Сайтът навлиза в реконструкция. Досегашните теми по английски език ще бъдат запазени и развивани. Добавят се много нови Самоучители за бизнес, здраве, работа, доходи, околна среда и др. Следете активните линкове в Главното меню.

Начални (встъпителни) фонетични упражнения по английски език - 3.

Фонетично упражнение 3.


Букви

Гласни: Oo, Uu
Съгласни: Qq, Xx

Звуци

Гласни: [ʌ], [ɔ], [ɔ:], [u], [u:], [ə:]
Двугласни (дифтонги): [ɔi], [ou], [au]
Съгласни: [j], [η]

Упражнения по звуци.

Упражнения за звука [ʌ]

[ʌp], [ʌs], [bʌt], [kʌm], [dʌk], [mʌt∫], [sʌm], [kʌt]

Упражнения за звука [ɔ]

[ɔn], [ɔd], [ɔks], [pɔt], [dɔg], [nɔt], [lɔt], [wɔt], [jɔt], [bɔks], [dʒɔn]

Упражнения за звука [ɔ:]

[ɔ:], [ɔ:l], [dɔ:], [flɔ:], [spɔ:t], [fɔ:k], [kɔ:n], [jɔ:n], [nɔ:θ]

Упражнения за звука [ɔi]

[bɔi], [tɔi], [vɔis], [kɔin], [pɔint]

Упражнения за звука [u]

[buk], [luk], [tuk], [huk], [kuk], [gud]

Упражнения за звука [u:]

[tu:], [∫u:], [ku:], [fu:d], [mu:n], [nu:n], [pu:l], [tu:l], [ku:l], [spu:n], [blu:]

Упражнения за звука [ou]

[oun], [ouk], [gou], [ðou], [nouz], [roul], [kout], [ould], [‘ounli], [ə‘loun]

Упражнения за звука [au]

[aut], [nau], [hau], [kau], [daun], [haus]

Упражнения за звука [ə:]

[fə:], [bə:d], [tə:n], [bə:n], [gə:l], [wə:k]

Упражнения за звука [j]

[[ja:], [jɔ:], [ji:], [jə:], [ju:], [nju:], [fju:], [kju:], [ja:d], [jɔ:n], [ju:θ], [ji:ld], [jouk], [jeil], [jes], [jɔt]

Упражнения за звука [η]

[kiη], [θiη], [bæη], [fæη], [soη], [loη], [tʌη], [hʌη]

Упражнения за звука [ʌ]

 • [ʌp] up — [ʌs] us
 • [bʌt] but — [bʌs] bus
 • [kʌt] cut — [kʌp] cup
 • [sʌm] some — [kʌm] come

Упражнения за звука [ɔ: — ɔ — ou]

 • [spɔ:t] sport — [tɔp] top — [youn] tone
 • [kɔ:d] cord — [uɔt] cot — [koup] cope
 • [lɔ:d] lord — [lɔt] lot — [loun] lone
 • [nɔ:θ] North — [nɔt] not — [nout] note

Упражнения за звука [ɔ: — ɔ]

 • [fɔ:t] fought — [fɔks] fox
 • [bɔ:t] bought — [bɔks] box
 • [kɔ:t] caught — [kɔks] cox
 • [ɔ:t] ought — [ɔks] ox

Упражнения за звука [ɔ: — oi]

 • [tɔ:t] taught — [tɔi] toy
 • [bɔ:t] bought — [bɔi] boy
 • [fɔ:t] fought — [foil] foil
 • [kɔ:t] caught — [koin] coin

Упражнения за звука [u: — u]

 • [tu:l] tool — [tuk] took
 • [pu:l] pool — [luk] look
 • [ku:l] cool — [kuk] cook
 • [fu:d] food — [gud] good
 • [hu:] who — [huk] hook

Упражнения за звука [au]

 • [nau] now — [hau] how
 • [laud] loud — [kraud] crowd
 • [∫aut] shout — [daut] doubt
 • [ə'lau] allow — [ə'baut] about

Упражнения за звука [ə:]

 • [hə:] her — [fə:] fir
 • [gə:l] girl — [lə:n] learn
 • [bə:d] bird — [θə:d] third
 • [fə:st] first — [θə:st] thirst

Упражнения за звука [ə: - ou]

 • [bə:n] burn — [boun] bone
 • [tə:n] turn — [toun] tone
 • [fə:] fur — [fou] foe

Упражнения за звука [ə: - ɔ:]

 • [bə:n] burn — [bɔ:n] born
 • [tə:n] turn — [tɔ:n] torn
 • [fə:] fur — [fɔ:] four

Упражнения за звука [j]

 • [ju:] you — [jes] yes — [ja:d] yard
 • [fju:] few — [kju:] queue — [vju:] view
 • [sju:] sue — [nju:] new — [‘a:gju:] argue

Упражнения за звука [η — ηk]

 • [iη] thing — [ink] think
 • [sæη] sang — [sæηk] sank
 • [siη] sing — [siηk] sink
 • [bæη] bang — [bæηk] bank

Прочетете на глас и напишете в транскрипция:

 • bus, up, cup, some, us,
 • or, North, caught, bought, short,
 • not, box, want, on, dog,
 • toy, boy, coin, voice, point,
 • book, look, good, took
 • too, food, who, spoon, blue
 • do, coat, only, slow, open, no,
 • now, house, town, out,
 • her, fir, fur, girl, third, Byrd
 • yes, you, new, student, sue,
 • thing, think, song, long. Bank

Напишете в правопис:

[ɔ:], [gud], [gə:l], [lɔη], [taun], [spu:n], [kout], [nau], [nju:], [θiη], [luk], [θə:d], [ju:], [bi], [nɔ:θ], [hu:], [kɔin], [kʌm], [bʌs]

Изговорете подред всички букви в следните думи и напишете в транскрибция:

fir, yes, caught, short, box, you, first, queue, slow, fox, voice, some, cup

Изговорете подред всички звуци в следните думи и напишете в транскрибция:

book, food, few, yes, or, point, good, North, fur, who, blue, you, thong, bank, out, only, spoon, girl, up, come

Научете правописа, изговарянето и значението на следните думи:

 • you - ти, Вие
 • her - неин
 • all - всички
 • who - кой?
 • boy - момче
 • girl - момиче
 • student - студент
 • book - книга
 • house - къща
 • want - искам
 • go - отивам
 • come - идвам
 • think - мисля
 • look - гледам
 • work - работа, работя
 • good - добър
 • old - стар
 • short - къс
 • long - дълъг
 • new - нов
 • now - сега
 • first - първи
 • yes - да
 • no - не
 • or - или
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

10 коментара:

 1. Канди9:49 пр.об.

  Доста често хората, които започват да изучават английски език, се сблъскват с особеностите на четене и произнасяне до степен, че в началото не могат да разберат за какво става дума. А истината е, че се чете едно, а се произнася друго. За да се преодолее този проблем съществуват цяла поредица от фонетични упражнения по английски език именно за начинаещи. Това е решението и за по-нататъшна самостоятелна работа - без учител. Да усвоите английската фонетика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да може да правите самостоятелно каквито и да са фонетични упражнения, за начало ще Ви е необходимо да се запознаете с английската транскрипция - системата от специални графични символи, всеки от които отговоря точно на определен английски звук. Знаейки тези символи, ще можете самостоятелно да заучавате произнасянето на непозната английска дума от нейната транскрипция в речника.

   Изтриване
  2. Канди сигурно си прав,но аз себчуствам ужасно и не съм сигурен това което правя самостоятелно,дали е правилно! ! !

   Изтриване
 2. Веска Станева1:49 пр.об.

  Английските фонетични упражнения представляват основна трудност за начинаещите, тъй като това е много важна особеност - наличието на 46 звука и само 26 букви, с които да бъдат те записани. Това води до ситуацията, че една и съща буква, при различни обстоятелства и съседства, може да се чете по различни начини - според положението на буквата н думата, съседните букви, вида на сричките (отворени, затворени), дали е под ударение или не. Така буквата "a" се чете по един начин в думата "map", съставена от една затворена сричка, и в думата "day" - в отворена сричка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи да разбирам,че в затворена сричка а си е А, а в отворена е Е? Така ли?

   Изтриване
  2. Деница Тенева10:30 пр.об.

   Да се научат знаците за транскрипция не е трудно, защото за целта има доста фонетични упражнения. Английскиш зеик постоянно се обновява с нови думи, поради което знанието на транскрипцията е още по наложително.

   Изтриване
 3. Мами-233:52 пр.об.

  По общоприети правила, много съгласни и гласни звуци в транскрипцията изглеждат така, както изглеждат и буквите от азбуката, обозначаване с тях. Също има и такива, които се четат приблизително по същия начин и доста приличат на някои български букви и звуци (макар, че не са точно същите). Например:
  a — а,
  k — к,
  d — д,
  l – л и т.н.

  ОтговорИзтриване
 4. Трябва да се помни, че съчетанията от съгласни букви
  ck,
  sh,
  ch,
  tch,
  ph
  се четат като к, ш, ч, тч и ф. В съчетанието от буквите kn буквата k не се чете (know), а буквосъчетанието ng като носов звук.

  ОтговорИзтриване
 5. Има два съгласни английски звука, които често предизвикват затруднения при заучаването им. Това са [θ] и [ð], които иначе се изписват с букви по един и същ начин - "th". Първият звук прилича донякъде на българско тс, но произнесен глухо, а втория на дз, но по звучно. Наричат ги още между зъбни звуци. Заслужава си да отделите време за тяхното перфектно фонетично усвояване, защото така ще избегнете свързания с произнасянето им акцент.

  ОтговорИзтриване
 6. Мами-233:57 пр.об.

  Възможно е да се случи така, че броя на буквите и на звуците в една дума да не съвпада. Това са обяснява с това, че в английски език две букви могат да дават един звук - th дава [ð], като в думата "they" или в думата "throw". Освен това, има букви които изобщо не са произнасят (неми букви), като в думите "know", "table".

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: